Casa Costas

Casa Costas Do conflicto entre permeabilidade/transparencia e privacidade, xurde unha configuración espacial marcada pola linealidade da parcela pero atravesada pola […]

Casa Francón

Casa Francón A especial morfoloxía da parcela modula a vivenda, facendo de leito sobre o que se desenvolve un volume […]

Subida ao Castelo

Subida ao Castelo O proxecto formulado afunde as súas raíces no Casco Vello vigués estendendo pola nova fachada un sistema […]

Casa Filgueira

Casa Filgueira A configuración espacial da parcela na que se formula o proxecto conta cuns condicionantes de especial relevancia: unha […]

Casa Montecelo

Casa Montecelo Un entorno urbano densificado e mixto, e unhas dimensións mínimas de parcela, comprimen o espazo no que se […]

Casa Ameal

Casa Ameal O proxecto formalízase a través do diálogo entre a fragmentación e a continuidade. Un soar estreito e horizontal […]

Piso Fiona

Piso Fiona O proxecto busca a continuidade espacial, eliminando as divisións e establecendo diferentes escalas a través dos falsos teitos […]

El Molino

Cafetaría Pastelería El Molino Recuperamos a dobre altura dun espazo degradado nos anos 60, para reubicar a pastelería máis famosa […]

Piso NIN

Piso NIN Un piso previamente caracterizado pola fragmentación muta nun continuo espacial fluido que busca difuminar as división e os […]