Vivenda en Alcabre

Vivenda unifamiliar en Alcabre

Partindo da orientación e os desniveis da parcela, conxugados coa existencia dunha bodega reformada existente; articulase unha vivenda en tres plantas cunha gran terraza exterior, que se privatiza, protéxese do sol e o vento e adquire unha escala acolledora mediante o emprego dunha cuberta perforada de formigón e contras deslizables de madeira.