Praza de Galicia en Santiago

Praza de Galicia en Santiago

A búsqueda da escala humana leva á fragmentación dos espazos, adaptando a variedade de posibles usos ás dimensións adecuadas para cada un deles, dentro da continuidade facilitada pola repetición de elementos, xeometrías e naturezas, e incrementada pola aparición dunha única cuberta continua, adaptada a esta mesma escala.