Edificio de vivendas en Hispanidade

Edificio de vivendas en Hispanidade

A proposta busca conservar a relación visual existente entre a Avda Hispanidade e a rúa Romil, á vez que acada dous obxectivos máis: tapar a gran medianeira existente actualmente e dotar ás vivendas orientadas a norte de mellores condicións de iluminación e vistas. Para iso proponse a agrupación da edificabilidade, en base ao articulado do PXOM de Vigo, na parte alta, liberando o talude entre ambas rúas, que se conserva como espazo público de xeito que o local comercial aproveite a súa situación estratéxica para mellorar as vendas.