Praza do Concello de Cerdedo

Praza do Concello de Cerdedo

Ao levantarse, o pavimento descubre o que ocultaba: o terreo orixinal. A pesar de tratarse do necesario espazo artificial no seu entorno, a praza asume con naturalidade a presenza de vexetación, favorecendo a integración humana.
Xenéranse planos horizontais e inclinados que acollen o programa.