Renovación de vivenda en Saiáns

Renovación de vivenda en Saiáns

A proposta formula a renovación total dunha vivenda nun enclave privilexiado, cunhas vistas que a edificación orixinal practicamente negaba nunha disposición de ocos propia doutras épocas.