Dínamo fisioterapia

Reforma de local para centro de fisioterapia

Relacionando o local co mundo do físico, da estabilidade e o asentamento, resólvense as caixas mediante vigas macizas de madeira de abeto, apoiadas unhas sobre as outras, a modo de construción tradicional de cabanas, marcando expresamente a articulación entre elementos co propio sistema construtivo: simple e efectivo.

 

Situación: Calvario, Vigo

Constructora: Reformas CRV