Naves modulares para IGVS

Naves modulares para IGVS

O apilamento aparentemente desordeado das pezas industriais, segundo disposicións e dimensións dependentes da maximización da productividade e da eficiencia, convirte en conxunto unitario a suma das partes. Un único elemento que se multiplica, como unha célula que se disgrega para converterse nun organismo superior. Unha multiplicidade que se expande para xerar un contedor. Un contedor que crece e se agrega, repítese e segue a ser un único organismo. O elemento óptimo é o contedor ISO estandarizado utilizado para transporte marítimo.