Rehabilitación de edificio para Centro Asistencial de Ibermutua

Centro Asistencial de Ibermutua

A proposta parte dun programa complexo en combinación cunhas limitacións moi concretas marcadas pola edificación: a imposibildiade de modificación da estrutura portante e dos ocos de fachada.

A distribución das áreas funcionais formúlase en distintos niveis e atendendo simultáneamente ás limitacións de percorrido de acceso público respecto a aqueles de uso privado do persoal.

Aprovéitase o espazo a triple altura existente coma bloque de comunicación, espazo referencial de orientación e punto de aporte de luz e amplitude espacial ao programa.

Libérase en todos os niveis o espazo vinculado a tripla altura e o montacamillas, servindo de espazo de recepción a cada planta coma servizo ás distintas áreas.

 

Situación: A Coruña