Edificio para spa e ximnasio en Vigo

Edificio para spa e ximnasio no centro de Vigo

Un espazo destinado ao culto ao corpo, en forma de spa e ximnasio, que responde a dous condicionantes cruciais: un soar de ancho reducido e falta de privacidade na fachada posterior. A resposta nace na creación dun patio interior cuberto, que sexa o centro do funcionamento do edificio, a modo de espazo a cuádruple altura sobre a cafetería que fai de núcleo social do recinto.