Rayos y Centellas

Bocatería en Rúa Real

A versatilidade buscada para o local obtense a través da introdución de un mobiliario de tubular de aceiro que permite acoller barras abatibles, parte dos bancos tamén abatibles, e con espazo para gardar as cadeiras e mesas convencionais, para permitir a celebración de eventos.