Casa Piñeiro

Casa Piñeiro

O proxecto busca unha unificación da área de día desta vivenda, á vez que elimina os límites co exterior mediante a hibridación do balcón galería coa área de estar, acadando unha vinculación directa coas magnificas vistas coas que conta.

 

Situación: Nigrán