Casa Barreiro

Reforma integral de vivenda unifamiliar en Barreiro

Sobran dormitorios e faltan espazos agradables, cálidos e luminosos. Formúlase unha renovación integral, aproveitando o espazo do pórche para incorporalo ao interior, liberando a planta baixa nun xogo entre a altura elevada deste, a compresión do espazo na zona de estar, e a liberación posterior na dobre altura xenerada para incorporar a escaleira.

 

Situación: Vigo