Terraza cuberta e reforma interior

Terraza cuberta e reforma interior para cuberta rehabilitada

A vivenda transfórmase lixeiramente ao acoller novos propietarios, extendéndose ao exterior mediante unha terraza cuberta que acada un ambiente acolledor na combinación da nova madeira coa pedra existente.

 

Situación: Pontevedra