Piso Carral

Piso Carral

O proxecto intervén nesta vivenda inserida no denso Casco Vello, eliminando particións sobrantes e recuperando a lareira para a cociña. Os dormitorios sen luz da parte traseira, convértense en despacho e vestidor, nunha intervención caracterizada pola absoluta simplicidade e respecto pola historia.