Comedor de verán

Comedor de verán

O proxecto transforma unha edificación auxiliar tradicional, destinada parcialmente a corte e parcialmente a rocho, nun espazo de esparcimento separado da privacidade da vivenda. Recupéranse os materiais existentes: pedra, terrazos, e unha magnífica estructura de madeira impregnada coa pátina do tempo.