Piso na vía

Piso na Vía

Unha renovación interior centrada na consecución dun ambiente apacible e sereo. Dúas pezas revestidas en madeira: unha na entrada e outra no dormitorio principal, vincúlanse visualmente minimizando o impacto do corredor. Unifícanse os ambientes mediante o emprego de corredías que aproveitan os acristalamentos das antigas portas coma lembranza do pasado. A combinación de eucalipto e freixo potencia a luminosidade interior.

 

Situación: Vigo

Constructora: Construcciones Castro Figueiró, S.L.