Casa Chouza

Casa Chouza

A vivenda nace adaptándose drasticamente ao lugar. Vincúlase ao gran desnivel da parcela quebrán-dose con el, unindo e separando á vez as zonas de día e noite.

A especial morfoloxía da parcela modula a vivenda, facendo de leito sobre o que se pousa un volume que nace con sinceridade dos condicionantes que lle son impostos: desnivel da parcela, gran edifica-ción ao sueste tapando o sol, integración na paisaxe, limitación de altura respecto á rasante e o forte estreitamento da finca.

 

Situación: Beade, Vigo