Curuxeira. Mondariz Balneario

Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario

Unha vivenda compacta e encerrada en si mesma. Unha parcela en socalcos, apegada ao río, na que se a casa ocupou o lugar máis elevado, e máis soleado. Unha escavación parcial, coa casa asentada na rocha, a diversos niveis.

Ante a petición de mellorar as condicións habitables e espaciais da vivenda, de superficie reducida, elíxese ocupar parte do xardín superior da parcela, o máis habitable e vinculado á vivenda, cunha peza que delimite un espazo de vida que xa existía.

 

Situación: Mondariz Balneario

Constructora: Construcciones Hermanos García Carrera, S.L.