Casa Francón

Casa Francón

A especial morfoloxía da parcela modula a vivenda, facendo de leito sobre o que se desenvolve un volume que nace con sinceridade dos condicionantes que lle son impostos: cota para acadar as vistas, integración na paisaxe, limitación de altura respecto á rasante, e o forte estreitamento do treito sur da finca.

O proxecto resólvese integramente cun corpo pechado que nace do terreo e se vai separando del en dirección ás vistas a un lado e o bosque ao outro, xerando baixo el un espazo baleiro que se emprega para completar o programa máis secundario.

 

Situación: Aldán, Cangas

Constructor: Proyectos Rodama, S.L.U.

Climatización: Calefacción Egón, S.L

Fotografías: Roi Alonso