Casa Costas

Casa Costas


Do conflicto entre permeabilidade/transparencia e privacidade, xurde unha configuración espacial marcada pola linealidade da parcela pero atravesada pola aparición de distintos mordidos nas esquinas das fachadas, nos que se xeneran os grandes ocos, que garanten a protección grazas á sombra da proxección da cuberta.
O proxecto marca unha clara dualidade entre esta planta, permeable, e a planta superior, que se significa exteriormente coma unha caixa pechada.

 

Situación: Vigo