Vivenda en Vilariño

Vivenda unifamiliar en Vilariño

Nun volume compacto, un único xesto resolve a vivenda: deslízase a planta alta cara o sur, xerando unha terraza superior orientada ao mar e un pórche inferior que vincula o interior da vivenda coa parcela. O uso prioritariamente estival leva ao sobredimensionado destes dous espazos, a cambio dunha simplificación do programa interior, que se resolve carente de espazos de distribución converténdose estes en espazos de vida.

 

Situación: Hío, Cangas

Fotografías: Roi Alonso